Dynamicq Bilgisayar ve Mobil Yazılım'a Hoş Geldiniz!

Profesyonellerin Seçimi

Dynamicq Online

Vizyon ve Misyon

 

VİZYON

Yazılım Sektörü ürün ve hizmetlerinde Türkiye'nin lider tüketici odaklı şirketi olmak.
 

MİSYON

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun yazılım ürün ve hizmetlerini sunarak Türkiye Yazılım Pazarı’nın lideri olmak.


DEĞERLERİMİZ

Temel Görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz şunlardır:

Çalışanlarımız: Gücümüzün kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve mutluluklarını artırmak hedefimizdir. Her alanda onların katılımlarını sağlayacak

"Takım Çalışması"nı gerçekleştirmek prensibimizdir.

Ürün ve Hizmetlerimiz:
Gösterdiğimiz çabaların sonuçlarıdır. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artacaktır.

Kazancımız: Ürün veya hizmetlerimizin müşteri beklentilerini ne derecede karşıladığının göstergesidir. Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere
kâr etmek hedefimizdir.